mua bán kỳ nhông giá rẽ bất ngờ (BRVT)

  • Thread starter legia258
  • Ngày gửi
L

legia258

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">chuy&ecirc;n cung cấp nh&ocirc;ng giống(Gule) v&agrave; nh&ocirc;ng thịt tr&ecirc;n to&agrave;n Quốc.Uy t&iacute;nh,chất lượng,gi&aacute; rẻ:</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">đối với nh&ocirc;ng để l&agrave;m giống th&igrave; gi&aacute; <font style="background-color: #cc0033">490.000</font> ngh&igrave;n đồng,mua với số lượng lớn,gi&aacute; được t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/06/2011 c&oacute; thể thay đổi theo thời gian.1kg từ <font color="#cc6633">15-20 con</font>.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">c&ograve;n nh&ocirc;ng thịt th&igrave; rẽ hơn gi&aacute; <font style="background-color: #cc0000">360.000</font> ngh&igrave;n đồng.1 con từ 300g trở l&ecirc;n.(<u>gi&aacute; đ&atilde; bao gồm VAT,v&agrave; ph&iacute; vận chuyển).</u>nếu cung cấp ở vũng t&agrave;u hoặc phan thiết th&igrave; c&oacute; thể thương lượng gi&aacute;</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Đặt biệt c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp t&ocirc;n xi măng để l&agrave;m trang trại chăn nu&ocirc;i nh&ocirc;ng.<u><font color="#990000">1,5 m&eacute;t, gi&aacute; chỉ c&oacute; 45.000/tấm (t&ocirc;n loại I)</font></u> giao h&agrave;ng tận nơi.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">ai c&oacute; nhu cầu trao đổi hay mua b&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ SDT:<u><em><font color="#ff3300">0979629062</font></em></u> gặp Thiện</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: x&atilde; b&igrave;nh ch&acirc;u,huyện xuy&ecirc;n mộc,BR-VT</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">hoặc mail:<u><font color="#330099">legia258@yahoo.com</font></u></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh thien
- Địa chỉ: xã bình châu,huyện xuyên mộc,BR-VT
- Tel, Fax: 0979629062 ::: FaX
- email: legia258@yahoo.com
 

Top