Mua bán lươn thiên nhiên thương phẩm

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thuận
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Thuận

Guest
#1
Mua bán lươn thiên nhiên thương phẩm số lượng lớn.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thuận
- Địa chỉ: Bình tân
- Điện thoại: 01219131132 - Fax:
- email: trungtin_nguyen2005@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx