mua bán máy móc - thiết bị nông nghiệp

  • Thread starter mrcongdang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

mrcongdang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mrcongdang
- Địa chỉ: phan thiết bình thuận
- Tel, Fax: :0982760608:: FaX
- email: mrcongdang@yahoo.com.vn
================================

<p><strong><font size="3">Đơn vị ch&uacute;ng t&ocirc;i cung ứng tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c - thiết bị n&ocirc;ng nghiệp:</font></strong></p><p><strong><font size="3">c&aacute;c loại m&aacute;y gặt li&ecirc;n hợp, c&aacute;c loại m&aacute;y cắt cỏ, m&aacute;y bơm nước....</font></strong></p><p><strong><font size="3">qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng quay số 0982760608 (Đẳng)</font></strong></p><p><strong><font size="3">Lưu &yacute;: Giao h&agrave;ng tận nh&agrave; cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></strong></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top