Mua Bán Nhím An Giang

  • Thread starter Nhím Út Kiệt An Giang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nhím Út Kiệt An Giang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhím Út Kiệt An Giang
- Địa chỉ: An Giang
- Tel, Fax: 0913970770 ::: FaX 0763843401
- email: lovelypearl_lx@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I NH&Iacute;M &Uacute;T KIỆT AN GIANG</p><p>chuy&ecirc;n: mua b&aacute;n NH&Iacute;m lớn nhỏ c&aacute;c loại &amp; heo rừng lai</p><p>địa chỉ: QL91, ch&acirc;u th&agrave;nh, an giang</p><p>li&ecirc;n hệ: 0913970770 hoặc 0763843401 gặp anh &Uacute;t Kiệt</p><p>gi&aacute; cả: thỏa thuận &amp; t&ugrave;y theo thời điểm</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx