Mua bán thỏ giống, thịt và các dịch vụ về con thỏ Link: http://agrivi

nguyenvanthu

Thành viên mới
#1
<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang x&acirc;y dựng trang trại chăn nu&ocirc;i Thỏ tại Hải Dương, Th&aacute;i B&igrave;nh, Hải Ph&ograve;ng v&agrave; một số tỉnh ph&iacute;a Bắc. Ai muốn trao đổi kinh nghiệm, x&acirc;y dựng trang trại chăn nu&ocirc;i thỏ c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng nghiệp h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c giống thỏ năng suất cao: Thỏ Newzealand, thỏ Ph&aacute;p. V&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c: Thuốc th&uacute; y, v&aacute;cxin Bại huyết thỏ, van uống nước tự động cho thỏ .... c&oacute; bảo h&agrave;nh v&agrave; đến tận nơi tư vấn v&agrave; gi&uacute;p đỡ x&acirc;y dựng v&agrave; lắp đặt.</p><p>&nbsp;</p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/6565-Mua-ban-tho-giong-thit-va-cac-dich-vu-ve-con-tho#ixzz1p0IulrcB">http://agriviet.com/home/threads/6565-Mua-ban-tho-giong-thit-va-cac-dich-vu-ve-con-tho#ixzz1p0IulrcB</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thụ
- Địa chỉ: Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương
- Điện thoại: 0978576905 - Fax:
- email: nvthuhd84@gmail.com
 

#3
Kế hoạch xây dựng trang trại của anh đến đâu rùi a....?

TRẠI THỎ HẢI DƯƠNG chuyên cung cấp thỏ giống - thỏ thịt. Mọi chi tiết bà con liên hệ theo địa chỉ sau:
Địa chỉ: Bình an - Tân việt - Bình giang - Hải dương.
SDT 03203.779.599/ 01643.990.355