mua ban tho giong tho thit nam dinh

  • Thread starter ANH TINH
  • Ngày gửi
A

ANH TINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH TINH
- Địa chỉ: NAM DINH
- Tel, Fax: 03503965057 ::: FaX 01235877267
- email: hoclamnongdan_2010@yahoo.com
================================

<p align="center"><img title="Tongue out" alt="Tongue out" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" /><img title="Wink" alt="Wink" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" /><img title="Tongue out" alt="Tongue out" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" /><br />&nbsp;</p><p align="center"><strong><font size="2">TRANG TRAI ANH TINH CHUYEN CUNG CAP 2 GIONG THO NGOAI : NEWZELAN VA CALIFORNIA</font></strong></p><p align="left"><strong><font size="2">- HIEN NAY TRANG TRAI CHUNG TOI DANG NUOI 100 CAI SINH SAN VA CUNG CAP GAN 1,5 TA THO THUONG PHAM MOI THANG QUY BA CON NAO CO NHU CAU XIN LIEN HE QUA DIA CHI TRAI THO [&nbsp;ANH TINH ] YEN NHAN - Y YEN - NAM DINH&nbsp; : DT 01235877267 HOAC 03503965057 </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">CHUC BA CON CHAN NUOI THANH CONG </font></strong></p><p align="center"><br />&nbsp;</p>
 

Top