MUA BÁN TINH BỘT KHOAI MÌ, BỘT MÌ TƯƠI, SẮN LÁT SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Công Ty TNHH VIỆT ÚC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công Ty TNHH VIỆT ÚC

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH VIỆT ÚC
- Địa chỉ: Ấp thạnh phú - xã tân Hiệp - Tân Châu - Tây Ninh
- Tel, Fax: (066)3732676 ::: FaX 0907194115 (Mrs Hậu) - 0949780052 (Mr Đức)
- email: nthau2005@yahoo.com
================================

<span style="font-size: small"><strong><span style="color: red">C&Ocirc;NG TY TNHH VIỆT &Uacute;C<br /></span></strong></span><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">- Chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản n</span><span style="color: blue">ội địa</span><span style="color: blue"> như : <br /><br />- Tinh Bột khoai m&igrave; , B</span><span style="color: blue">ột khoai m&igrave; tươi</span><span style="color: blue">, M&igrave; l&aacute;t (kh&ocirc;),X&aacute;c m&igrave; số lượng lớn.</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">- Bột sắn(m&igrave;) d&ugrave;ng trong thức ăn gia s&uacute;c, thức ăn&nbsp;&nbsp;cho c&aacute; được chế biến từ củ&nbsp;m&igrave;(sắn) nguy&ecirc;n liệu qua c&ocirc;ng đoạn sấy kh&ocirc;. Với c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y qu&yacute; vị kh&ocirc;ng phải lo lắng về số lượng dự trử m&igrave; l&aacute;t kh&ocirc;.</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo nguồn cung cấp giao dịch l&acirc;u d&agrave;i, uy t&iacute;n. gi&aacute; cả phải chăng, Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><br /><span style="font-size: small"><span style="color: blue" /></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: blue">C&ocirc;ng ty TNHH VIỆT &Uacute;C<br /></span></strong></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">Trụ sở : ấp thạnh ph&uacute; - T&acirc;n Hiệp - T&acirc;n Ch&acirc;u - T&acirc;y Ninh<br /></span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">ĐT: (066)3732676</span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: small"><span style="color: blue">ĐT/Fax: 0907194115 (Mrs Hậu) - 0949780052 (Mr Đức)<br /></span></span></p><span style="font-size: small"><span style="color: blue">E-mail:</span></span><span style="font-size: small"><span style="color: blue">&nbsp;&nbsp; nthau2005@yahoo.com</span></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop