MUA BỒ CÂU GÀ

  • Thread starter vutam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vutam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vutam
- Địa chỉ: châu thành-Angiang
- Tel, Fax: 0984198804
- email: vu_c3vinhbinhct@angiang.edu.vn
================================

<p>&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; sẵn chuồng nuội, t&ocirc;i cần c&aacute;c bạn giới thiệu cho t&ocirc;i mua 10 cặp bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ ( m&agrave;u gạch, m&agrave;u x&aacute;m xanh ) ;&nbsp;10 cặp bồ c&acirc;u g&agrave; ph&aacute;p. M&igrave;nh&nbsp;mới bị sự cố về kĩ thuật nu&ocirc;i g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c bạn h&atilde;y gi&uacute;p m&igrave;nh nhe.</p><p>&nbsp; Tr&acirc;n trọng cảm ơn !&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx