Mua cá mòi đóng hộp

#1
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng C&aacute; m&ograve;i đ&oacute;ng hộp (nước sốt c&agrave; chua, sốt dầu&hellip;) Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở sản xuất mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan</p> <p>Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Nguyen Duy: Exporting &amp; Importing Trader</p> <p><strong>Mobile</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;:<strong>&nbsp;</strong><strong>0983.0888.96</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0915.45.68.61</strong></p> <p><strong>Yahoo</strong>&nbsp;&nbsp; : nguyenduy8668</p> <p><strong>Mail&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:goodproductscheappricetrader@gmail.com</p> <p><strong>Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!</strong></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

BHGH

Lữ khách
#2
<div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng C&aacute; m&ograve;i đ&oacute;ng hộp (nước sốt c&agrave; chua, sốt dầu&hellip;) Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở sản xuất mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan</p> <p>Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Nguyen Duy: Exporting &amp; Importing Trader</p> <p><strong>Mobile</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;:<strong>&nbsp;</strong><strong>0983.0888.96</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0915.45.68.61</strong></p> <p><strong>Yahoo</strong>&nbsp;&nbsp; : nguyenduy8668</p> <p><strong>Mail&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:goodproductscheappricetrader@gmail.com</p> <p><strong>Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!</strong></p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:

uppppppppppppppppppppppppp
bên cty mình chuyên phân phối và cung cấp tất cả những loại thực phẩm đóng hộp và gia vi
quý công ty có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi
cửa hàng bách hóa GIA HÀO: 0908848909 (nghĩa)
ĐT: (08)54071505
FAX:(08)54073532
ĐC :110/43/6 bà hom p13 q 6 tphcm, xin cám ơn quý khách
degiahao@yahoo.com.vn