Mua Cam Sành

  • Thread starter Tú
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tú

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Quan 7
- Tel, Fax: Fax 54332139 ::: FaX
- email: anhduongsao@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i đang cần mua cam s&agrave;nh số rất lượng lớn ( hoạc loại n&agrave;o nhiều nước +ngọt )để xuất khẩu, ai c&oacute; nguồn cung cấp, xin li&ecirc;n hệ email anhduongsao@gmail.com / Tel Fax: 54332139 Cell: 0903 68 2431<br /></p><p>T&uacute; <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top