mua cây hồng bì

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tiến đàm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: 190phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhập 10vạn c&acirc;y hồng b&igrave;&nbsp; giống ,cao tử 30cm&nbsp;trở n&ecirc;n &nbsp;vậy nếu doanh nghiệp , nh&agrave; vườn n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;p ứng xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n </p><p>rất vui l&ograve;ng được hợp t&aacute;c </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top