Mua Cây Lan con và cây Thần kỳ con

hanghiemvn

Lữ khách
#2
TRIỄN LÃM TẠI FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2010 VÀ LỄ HỘI TRÁI CÂY VIỆT NAM 2010

TRẠI GIỐNG CÂY THẦN KỲ
-TRÁI THẦN KỲ MINH NGUYỄN( MIRACLE FRUIT )
( ĐÃ CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ CHO CÁC CỬA HÀNG CÂY KIỂNG NHIỀU TỈNH THÀNH)
Cho tất cả khách đến mua thử miễn phí trái thần kỳ !

http://www.caythanky.com.vn


MINH NGUYỄN 0989604373


ĐC : ẤP CHÁNH - XÃ TÂN XUÂN- HUYỆN HÓC MÔN - TPHCM
CH : 153/32 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN , P6 , Q. BÌNH THẠNH, TPHCM

SHIP HÀNG TÒAN QUỐC

KHÁCH HÀNG LƯU Ý : HIỆN TẠI, MỘT SỐ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ PHẢN ÁNH XUẤT HIỆN LOẠI CÂY NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI , CÂY CHỈ CHO ÍT TRÁI HOẶC KHÔNG CÓ TRÁI, SAU ĐÓ KHÔNG CHO TRÁI NỮA HOẶC RẤT ÍT , CÂY CÓ ĐẶC ĐIỂM LÁ XOĂN. VỀ SAU SẼ BỊ CẰN CỖI DO KHÔNG QUEN VỚI KHÍ HẬU


CÂY TỪ TRẠI GIỐNG MINH NGUYỄN , ĐÃ ĐƯỢC THUẦN DƯỠNG HƠN 15 NĂM , THÍCH HỢP KHÍ HẬU TRONG NƯỚC.
<table id="ncode_imageresizer_warning_18" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>


<table id="ncode_imageresizer_warning_9" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_20" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_12" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_17" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_13" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_21" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_10" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_15" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_11" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_16" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_16" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">TRÁI THẦN KỲ
</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_19" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>

<table id="ncode_imageresizer_warning_14" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table><table id="ncode_imageresizer_warning_22" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
<table id="ncode_imageresizer_warning_15" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>
<table id="ncode_imageresizer_warning_9" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>
 
Top