mua cây phượng,sữa , xoài ,bằng lăng , nhội

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
- Địa chỉ: văn giang - hưng yên
- Tel, Fax: 0983 916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu nhập số lượng lớn c&acirc;y hoa phượng, bằng lăng, c&acirc;y hoa sữa, c&acirc;y đường k&iacute;nh từ 50 -60 cm trở n&ecirc;n , v&agrave; c&acirc;y xo&agrave;i đường k&iacute;nh 1m trở n&ecirc;n , nếu c&ocirc;ng ty, nh&agrave; vườn &nbsp;n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;p ứng xin gửi ảnh v&agrave;o gmail của t&ocirc;i : </font><a href="mailto:tiendam1958@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">tiendam1958@gmail.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> v&agrave; xin cho ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;o gi&aacute; những loại c&acirc;y tr&ecirc;n hoặc li&ecirc;n hệ theo số : 0983 916780 &lt; anh đ&agrave;m &gt; </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">rất mong dc hợp t&aacute;c </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">cảm ơn đ&atilde; dọc tin</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


hoangleminh

http://caychumngay.com
Anh có mua Cây Me không cây đường kính 50cm - 1m. 100 cây xoài cát hòa lộc 5năm tuổi
 
Last edited:

nongchiphong

Lữ khách
Pác này nhầm nhọt rùi,cây nhội khác cây cơm nguội hoàn toàn,2 loài cây này ở trung tâm TP Hà Nội trồng rất nhiều.Pác nên kiểm tra lại kiến thức về cây nhé!
 


Top