Mua chim trĩ giống

  • Thread starter Bùi Hồng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Hồng

Guest
#1
<p>M&igrave;nh muốn mua giống chim trĩ đỏ, bạn n&agrave;o biết ở đ&acirc;u b&aacute;n cho m&igrave;nh biết với. N&ecirc;u c&oacute; gi&aacute; lu&ocirc;n th&igrave; tốt qu&aacute;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Hồng
- Địa chỉ: Tân Hưng - Long An
- Điện thoại: 0918898466 - Fax:
- email: buihong34@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop