mua chuồng lồng cho heo nái đẻ

  • Thread starter bentrebluesky
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

bentrebluesky

Guest
#1
<p>Ch&agrave;o tất cả c&aacute;c anh em trong diễn đ&agrave;n!!!!</p><p>M&igrave;nh ở Bến Tre <br /></p><p>Hiện tại nh&agrave; m&igrave;nh muốn nu&ocirc;i heo n&aacute;i đẻ.M&igrave;nh muốn t&igrave;m địa diểm cung cấp chuồng lồng với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p><p>Anh em n&agrave;o biết diểm sản xuất chỉ cho m&igrave;nh với.</p><p>C&aacute;m ơn!!!&nbsp; <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bentrebluesky
- Địa chỉ: ba tri ben tre
- Điện thoại: 0909368860 - Fax:
- email: leminhtu04@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx