Mua con Mễnh (Hoẵng Nam Bộ)

#1
Em đang tính nuôi thử nghiệm con mễnh(hoẵng nam bộ). Vậy bác nào có bán loại này thì cho em xin cái giá(có hình ảnh càng tốt). Nếu bác nào có thông tin hoặc kinh nghiệm nuôi xin cho ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm nuôi cũng như giá cả thị trường của loại này. Em cám ơn trước. Up 1 vài hình tham khảo:
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD>
Thông tin thêm:


</TD></TR><TR><TD><TABLE class=Body00 border=0 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=style8 height=5 colSpan=2 align=middle>

</TD></TR><TR><TD height=153 vAlign=bottom width="43%" align=middle><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left><TBODY><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 5px" id=cels bgColor=#ffffff height=100 vAlign=center width=100 align=middle>
</TD><TD bgColor=#aaaaaa vAlign=top width=5><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=5 height=5><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD bgColor=#aaaaaa height=5 width=100 align=right><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height="100%"><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff height=5 width=3>
</TD><TD bgColor=#aaaaaa height=3 align=right>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD bgColor=#aaaaaa height=3 width=3>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

</TD><TD vAlign=bottom width="57%"><TABLE class=Body03 border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" align=left height=115><TBODY><TR><TD>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Việt Nam: [/FONT]</TD><TD class=Bkink vAlign=center>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hoẵng nam bộ [/FONT]</TD></TR><TR><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tên Latin:[/FONT]</TD><TD class=Body03>Muntiacus muntjak annamensis </TD></TR><TR class=Body03><TD height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ:[/FONT] </TD><TD class=Body03>Hươu nai Cervidae </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #0000ff" height=18>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bộ:[/FONT] </TD><TD style="COLOR: #000000" class="Body03 style8">Ngón chẵn Artiodactyla </TD></TR><TR class=Body03><TD style="COLOR: #990000" height=18 width="30%">[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lớp (nhóm):[/FONT] </TD><TD style="COLOR: #000000" class=Body03 width="70%">Thú </TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left><TBODY><TR align=left><TD vAlign=bottom align=middle>

</TD></TR></TBODY></TABLE>​

</TD></TR><TR><TD style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: #990000" class=Body03 align=middle>Hình: Nguyễn thị liên Thương

<TD align=middle>

</TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2>

</TD></TR><TR background="/images/Background 2.gif"><TD colSpan=2><TABLE class=Body00 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left height="100%"><TBODY><TR><TD background="/images/background 1.jpg" width="3%"></TD><TD width="94%"><META name=GENERATOR content="Microsoft FrontPage 5.0"><META name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document><STYLE><!--p.TenKH {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman"; color:maroon; layout-grid-mode:line; font-weight:bold; font-style:italic; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"\.VnTime"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}--></STYLE>HOẴNG NAM BỘ
Muntiacus muntjak annamensis Kloss, 1928
Họ: Hươu nai Cervidae
Bộ: Ngón chẵn Artiodactyla

Mô tả:
Cỡ nhỏ hơn Nai thân hình thon mảnh. Trọng lượng không quá 30kg. Lưng màu vàng sẫm. Bụng trắng, chân có lông màu vàng, giữa hai móng guốc có vệt trắng rõ rệt. Đuôi ngắn.
Sinh học:
Phân loài hoẵng Nam bộ có những đặc điểm sinh học của loài. Thức ăn chủ yếu là lá cây, quả cây, cỏ.. mùa sinh sản vào 2 thời kỳ từ tháng 1 - 3 và từ tháng 6 - 8. Thời gian có chửa 180 - 200 ngày. Mỗi năm một lứa, mỗi lứa 1 con (rất ít trường hợp 2 con).
Nơi sống và sinh thái:
Thường sống ở những cánh rừng thưa, rừng quanh nương rẫy đồi cây, trảng cỏ cây bụi. Nơi ở quang đãng, tháng mát, khô giáo ven rứng và không cố định lâu dài. Hoạt động ban đêm từ chập tốt đên gần sáng. Vùng hoạt động cá thể nhỏ (1 - 2 km<SUP>2</SUP>). Sống đơn độc chỉ ghép đôi trong thời kỳ động dục.
Phân bố:
Việt Nam: Kontum (Sa Thầy), Lâm Đồng (Di Linh, Bảo Lộc, Lang Bian) Đồng Nai (La Ngà).
Thế giới: Lào, Campuchia
Giá trị:
Phân loài đặc hữu của Đông Dương. Hoẵng dễ nuôi có thể thuần dưỡng chăn nuôi trong các vườn thú, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
Tình trạng:
Số lượng hoẵng Nam bộ ở Sa Thầy và các vùng khác không nhiều, vẫn bị săn bắn thường xuyên. Mức độ đe dọa: bậc V.
Đề nghị biện pháp bảo vệ:
Tuyệt đối cấm săn, bẫy bắt ở khu vực Sa Thầy, Langbian. Nuôi bán tự nhiên để phát triển nguồn gen.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam trang 88.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>​
 

#6
hôm trước có 1 em tuyệt đẹp, liên hệ nhưng ko anh em nào lấy cả.qua năm, anh cần mình sẽ giao. giấy tờ đầy đủ 0906520039
 
Top