mua con sùng đất

  • Thread starter dinhbao330
  • Ngày gửi
D

dinhbao330

Guest
#1
<p>Ch&agrave;o tất cả a/e tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n. Hiện tại m&igrave;nh đang muốn mua con S&ugrave;ng (S&acirc;u Đất ) để c&acirc;u c&aacute; v&agrave; cho c&aacute; kiễng ăn,,, v&igrave; hồi trước c&oacute; đi ngang qua khu vực Trường Đua Ph&uacute; Thọ( phường 11 HCM ) c&oacute; thấy 1 &ocirc;ng b&aacute;n dế , b&ograve; cạp , rết.. v&agrave; &nbsp;conS&ugrave;ng. mới hỏi &ocirc;ng ta v&agrave; mua về cho c&aacute; Rồng ( Kim Long ) v&agrave; bầy Tai Tượng Ch&acirc;u phi ( Heo Lữa ) ăn thử,,,,ch&uacute;ng ăn rất mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển tốt,,,được time th&igrave; ko thấy &ocirc;ng b&aacute;n con S&ugrave;ng đ&oacute; nữa..Đ&agrave;o kiếm dưới đất th&igrave; hiếm v&agrave; &iacute;t, Hiện tại ko biết c&oacute; a/e n&agrave;o trong diễn đ&agrave;n biết v&agrave; c&oacute; bắt &nbsp;được n&oacute; hay ko th&igrave; b&aacute;n lại cho m&igrave;nh........</p><p>&nbsp;Ngo&agrave;i ra th&ocirc;ng tin về con S&ugrave;ng n&agrave;y thấy cũng hơi nhiều...ở Miền T&acirc;y ( đặc biệt l&agrave; Bến Tre ) người ta c&ograve;n lấy con S&ugrave;ng đưa v&agrave;o thực đơn ăn nhậu nữa v&agrave; nghe n&oacute;i l&agrave; n&oacute; rất ngon va bổ..Hiện tại đ&agrave;n c&aacute; vẫn ăn thức ăn ở tiệm c&aacute; v&agrave; S&acirc;u Worm b&igrave;nh thường..nhưng cảm gi&aacute;c l&agrave; n&oacute; th&iacute;ch con S&ugrave;ng kia hơn..thiệt l&agrave; khổ qu&aacute; đi</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vanhai
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 01204599100 - Fax:
- email: ongtrung090@yahoo.com
 

Đối tác
Top