mua cua đồng con giống

  • Thread starter dặng văn mạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

dặng văn mạnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dặng văn mạnh
- Địa chỉ: hải phòng
- Tel, Fax: 01642414746
- email: nhoem_hpp88@yahoo.com
================================

<p><font size="2">t&ocirc;i ở hải ph&ograve;ng.hi&ecirc;n nay t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua cua đồng con giống.ai c&oacute; .xin li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i wa số:01642414746. t&ocirc;i xin cảm ơn!</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top