Mua cùi bắp băm nhỏ

  • Thread starter hung029
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hung029

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hung029
- Địa chỉ: 25 dd 11, lo h9 khu biet thu an suong, quan 12
- Tel, Fax: ::: FaX 0873024527
- email: hung029@yahoo.com
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần <span style="background: #fde456">mua</span> <span style="background: #fde456">c&ugrave;i</span> bắp kh&ocirc; số lượng lớn từ 5,000 -10,000 tấn/th&aacute;ng. Y&ecirc;u cầu <span style="background: #fde456">c&ugrave;i</span> bắp kh&ocirc; say nhỏ k&iacute;ch thước dưới 6 mm, độ ẩm dươi 15%. Đ&oacute;ng g&oacute;i bằng bao PP 30Kg tr&ecirc;n pallet. Ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c nh&agrave; cung cấp số lượng lớn ổn định ở cảng hải ph&ograve;ng, Hồ Ch&iacute; minh.<br />Mr Hưng<br />SS resources<br />25 dd 11, phường tan hưng thuận, quận 12, Tp.HCM<br />0982268003, mail: <a href="mailto:hung029@yahoo.com" target="_blank">hung029@yahoo.com</a>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx