Mua Gạo Jasmine Xuất khẩu

  • Thread starter kimminhexim
  • Ngày gửi
K

kimminhexim

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty KIM MINH EXIM CO., LTD&nbsp; l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n xuất nhập khẩu n&ocirc;ng sản, với mặt h&agrave;ng chủ lực l&agrave; Gạo Việt Nam.</p><p>Thị trường ch&iacute;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, T&acirc;y Ban Nha,&nbsp;Singapore, Hongkong v&agrave; Indonesia.</p><p>&nbsp;Với mục ti&ecirc;u mở rộng hoạt động kinh doanh, Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu cần mua Việt Nam để xuất khẩu.</p><p>- Jasmine:&nbsp;&nbsp; &nbsp;2%, 5%, 100%&nbsp;tấm</p><p>- Gạo thơm 4900: 5% tấm, 10% tấm</p><p>- Gạo hạt d&agrave;i:&nbsp;&nbsp; 5%, 15%, 25%, 100% tấm</p><p>- Gạo tr&ograve;n/ japonica: 5%, 10% Tấm</p><p>- Gạo đồ (parboiled rice): 5%, 10% tấm</p><p>- Gạo hạt ngắn (medium): 5%, 10%&nbsp;tấm</p><p>-Gạo nếp : 5%, 10% tấm</p><p>Số lượng: 1000 tấn/ th&aacute;ng</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng với Qu&yacute; c&ocirc;ng ty.</p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>==============</p><p>Ngọc Kim - Ph&ograve;ng kinh doanh</p><p>C&Ocirc;NG TY XNK KIM MINH</p><p>Địa chỉ: 321-233 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Quận 1, TP.HCM</p><p>ĐT: 08.6264.2925</p><p>Di động: 0916.327.319</p><p>yahoo: kimminh_exim</p><p>Skype: kimminhexim</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Lusia
- Địa chỉ: 231 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM
- Tel, Fax: 08.6264.2925
- email: info@kimminhexim.com
 

Top