Mua giống hoa cúc cấy mô

  • Thread starter MAI VÄ‚N ĐÀO
  • Ngày gửi
M

MAI VĂN ĐÀO

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI VĂN ĐÀO
- Địa chỉ: Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
- Tel, Fax: 0906688774
- email: mvandao_cnsh_dhnl@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn</p><p>T&ocirc;i mới lập một khu trồng hoa c&uacute;c v&agrave; c&oacute; nhu cầu mua giống hoa c&uacute;c&nbsp;nu&ocirc;i cấy m&ocirc;.Chủ yếu l&agrave; giống Pha L&ecirc; v&agrave; Đại Đ&oacute;a. nếu bạn n&agrave;o c&oacute; b&aacute;n hoặc biết cở sở sản xuất hoa n&agrave;o ở Đ&agrave; Lạt vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh qua điện thoại (0906688774) hoặc email (<a href="mailto:mvandao_cnsh_dhnl@yahoo.com">mvandao_cnsh_dhnl@yahoo.com</a>)</p><p>Xin cảm ơn.</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • CHỌN ĐẤT TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ
    • Thread starter Cay Giong Hoa Viet
    • Ngày gửi


  • Back
    Top