Mua gỗ dầu

  • Thread starter ss
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

ss

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ss
- Địa chỉ: 25 đ11
- Tel, Fax: ::: FaX 0873024527
- email: hung029@yahoo.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty t&agrave;i Nguy&ecirc;n &Aacute;nh Dương (SS resources) nh&agrave; xuất khẩu gỗ chuy&ecirc;n nghiệp c&acirc;n mua số lượng lớn gỗ Dầu xẻ như sau:<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">1) 30x36x2400/2250 mm gỗ dầu xẻ.&nbsp; 10 cont/th&aacute;ng<br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>2) 35 x 125 x 600/900/1200/1500/1800/2100/2400 mm b&agrave;o 4 mặt, độ ẩm dưới 15%. Gỗ dầu, tr&ograve; s&oacute;t. 4 cont/th&aacute;ng</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>3) 40 x 90 x 1600/1800 mm, gỗ dầu tr&ograve; s&oacute;t. 4cont/th&aacute;ng</strong><br /></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">4) 47/52x105x2450/2320 mm, gỗ dầu. 20 cont/th&aacute;ng<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ti&ecirc;u chuẩn chất lượng <br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman">- Gỗ xẻ phải thẳng kh&ocirc;ng bị t&eacute;c, kh&ocirc;ng c&oacute; mắt chết, kh&ocirc;ng<br />mối mọt, kh&ocirc;ng mốc đen.<br /></font></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Gỗ kh&ocirc;ng c&oacute; r&aacute;c, kh&ocirc;ng kh&aacute;c m&agrave;u.<br /></font></font>- <font size="3"><font face="Times New Roman">Đ&oacute;ng g&oacute;i th&agrave;nh từng kiện, dưới l&agrave; pallet. C&oacute; r&agrave;ng d&acirc;y đai sắt <br /></font></font><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&agrave;o đ&oacute;n nha cung cấp uy t&iacute;n, số lượng lớn</font></font></p><p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal"><span /><font face="Times New Roman" size="3">25 DD11, LO H9, TAN HUNG THUAN, DIST WARD.12, HCM CITY, VIETNAM,</font></p><div><p align="center" class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">TEL. 84-8-7302-4529,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX 84-8-7302-4527&nbsp;&nbsp; </font></font></p></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận