mua gỗ huỳnh đàn,trắc thối,sưa đỏ,huê đỏ

  • Thread starter hhhyvnck
  • Ngày gửi
H

hhhyvnck

Lữ khách
#1
Thu mua gỗ sưa đỏ & các sản phẩm từ gỗ sưa đỏ,nguồn gốc hợp pháp
[h=3]cây Sưa Đỏ. Tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa.Hoàng hoa lý[/h]Mua gỗ cây sưa đỏ, tên khác: Huỳnh đàn, trắc thối, huê, cây sưa, cây gỗ sưa
Thua mua gỗ,các sản phẩm bàn ghế tủ,gường… làm từ gỗ sưa đỏ
Giá cả thỏa thuận tùy theo chất lượng gỗ quy cách gỗ sưa đỏ
Thông tin liên hệ: Hình Thành
Điện thoại: 0934128887-0985033665
 

Đối tác
Top