MUA GỖ TRẮC LÀO, CAMPUCHIA, GỖ TRẮC LẺ - Tìm đối tác Cung cấp Gỗ Xẻ

  • Thread starter MUA Gá»– TRẮC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MUA GỖ TRẮC

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua số lượng lớn gỗ trắc l&agrave;o -&nbsp; campuchia.</p><p>T&igrave;n đối t&aacute;c cung ứng h&agrave;ng gia c&ocirc;ng xẻ theo quy c&aacute;ch.</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: thuy.dk168@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MUA GỖ TRẮC
- Địa chỉ: MB
- Điện thoại: 0986829269 - Fax:
- email: thuy.dk168@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top