mua hạt bàng đài loan , phượng tím , móng bò < có ảnh >

#1
hiện nay chúng tôi cần nhập rất nhiều hạt giống như : hạt muồng vàng , móng bò hay còn tên gọi khác là hoa ban , hoa phượng vĩ , và phượng tím , muồng hoàng yến , bông gòn , ô môi , lộc vừng , muồng hoa đào , bàng đài loan và 1 số hạt giống cây ăn quả đặc sản miền nam như : hạt cây sầu riêng , hạt cây chôm chôm , hạt cây sấu ăn qủa , hạt cây măng cụt ngoài ra còn 1 số hạt giống cây lâm nghiệp như gõ đỏ , sưa đỏ .....
chúng tôi nhập những loại hạt trên để xuất khẩu nên nhập với số lượng rất lớn nếu ai có thể cung cấp bất kì 1 trong tất cả các loại trên xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với tất cả mọi người


đây là danh sách các loại hạt giống chúng tôi cần nhập
nếu ai có thể cung cấp 1 , hoặc bất kì những loại hạt nào trong danh sách xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 

Last edited:
#2
ai có thể cung cấp 1 trong tất cả các loại trên xin liên hệ trực tiếp theo số : 0983 916780
rất mong dc hợp tác
 
#3
ai có thể cung cấp 1 trong những loại trên với số lượng lớn xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hơp tác '
 
#5
chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp tất cả những loại hạt mà có trong ảnh trên
nếu ai có thể cung cấp bất cứ loại hạt nào xin liên hệ cho chúng tôi
rất monmg dc hợp tác với mọi người
 
#6
xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với tất cả mọi người 
#7
ai có thể cung cấp 1 hoặc nhiều loại hạt trên xin hãy liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 

#8
xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với tất cả mọi người

 
#9
rất mong dc hợp tác

ai có thể cung cấp 1 hoặc nhiều loại hạt trên xin hãy liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác


 
#10
chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp tất cả những loại hạt mà có trong ảnh trên
nếu ai có thể cung cấp bất cứ loại hạt nào xin liên hệ cho chúng tôi
rất monmg dc hợp tác với mọi người


 
#11
ai có thể cung cấp 1 trong tất cả các loại trên xin liên hệ trực tiếp theo số : 0983 916780
rất mong dc hợp tác


 
#12
chúng tôi đang cần tìm nhà cung cấp tất cả những loại hạt mà có trong ảnh trên
nếu ai có thể cung cấp bất cứ loại hạt nào xin liên hệ cho chúng tôi
rất mong dc hợp tác với mọi người

 

vandung012

Lữ khách
#15
Ai tin Xếp !Cứ tin!Riêng tôi và các bạn hàng của tôi không làm ăn với Xếp nữa!
Tốt nhất : Xếp hãy làm những gì đã hứa với khách hàng !
 
#18
ngoài ra chungd tôi còn cần nhập những loại hạt dưới đây
nếu ai có thể cung cấp 1 hoạc nhiều loại xin hãy liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 
#19
ai có thể cung cấp 1 trong tất cả các loại trên xin liên hệ trực tiếp theo số : 0983 916780
rất mong dc hợp tác

 
Top