Cần mua mua hạt giống cam thảo và hạt muồng ràng ràng , hạt cườm đỏ < có ảnh >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi ngườiproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fhat+giong+can+thietcz%2FE7BAA2E8B186.jpg&hash=34b54af9b3ceafd15dea17d186d87560
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fhat+giong+can+thietcz%2F303711499871537953.jpg&hash=a0ecc79d1e33891105d0fb95bb492b0f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fhat+giong+can+thietcz%2Fcamtho.jpg&hash=4aacac5c0620fbe466368887f157e607proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fhat+giong+can+thietcz%2Fhjjhj.jpg&hash=3b674f69ed2b3055e8d8fc4f53246066
 

Last edited:
T

tiến đàm

Lữ khách
#2
T

tiến đàm

Lữ khách
#3
T

tiến đàm

Lữ khách
#4
T

tiến đàm

Lữ khách
#5
T

tiến đàm

Lữ khách
#6
T

tiến đàm

Lữ khách
#7
T

tiến đàm

Lữ khách
#8
rất mong được hợp tác với mọi người

hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi ngườiLink: http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz220MTs3Lx
 
lequangdata

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
#11
Hạt Muồng Ràng Ràng

Hạt Muồng Ràng Ràng mua sao đây ?

Bao nhiêu tiền 1 kg.

Bõ tiền thì mình gom hàng cho :)
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#12
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
Link: http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz23cwPjTNo
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#14
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi ngườiLink: http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz29NcWMESo
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#15
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link: http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz29iTAd2wa
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#17
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
Link : http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz2DttGSLkI
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#18
hiện nay mình cần mua số lượng lớn hạt giống cây cam thảo , và hạt muồng ràng ràng , hay gọi là hạt cườm đỏ
muồng ràng ràng phân bố tại các tỉnh như : Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tây, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu ..
ai có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
Link : http://agriviet.com/home/threads/96...-rang-hat-cuom-do-lt-co-anh-gt-#ixzz2ONXuuDhD
 

Đối tácTop