mua hạt sấu ăn quả số lượng lớn < có ảnh >

#1
hiện nay chúng tôi đang cần mua số lượng lớn hạt sấu ăn quả
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt :0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong dc hợp tác


 

N

nguyentuankiet

Guest
#6
mua hat sau

chúng tôi đang có nguồn hạt sấu nên chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bác hãy liên hệ với tôi theo số diện thoại sau 0985277344 hỏi thanh
 
#7
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ trên
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 

#14
hiện nay chúng tôi đang cần mua số lượng lớn hạt sấu ăn quả
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt :0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 
#15
hiện nay chúng tôi đang cần mua số lượng lớn hạt sấu ăn quả
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt :0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong dc hợp tác
 
#16
hiện nay chúng tôi đang cần mua số lượng lớn hạt sấu ăn quả
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt :0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong dc hợp tác