mua hạt táo chua các loại < có ảnh >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay đã tới mùa thu hoạch táo quả
vây nếu ai có thể thu gom và cung cấp cho chúng tôi hạt táo thì xin hãy liên hệ vối chúng tôi theo địa chỉ :
mr : tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong dc hợp tác

proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3D%22http%3A%2F%2Fup.anhso.net%22%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111204%2F10%2Fo%2Fanhso-101632_t%C3%A1o_ta.jpg&hash=864f6320927decceade821f1ce4993e3
[/URL][/IMG]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.anhso.net%2Fupload%2F20111204%2F10%2Fo%2Fanhso-101633_20110428-110210-1-tao-ta.jpg&hash=48e9e90bdcf0301f1952a6820a3ab526
 

Đối tácTop