mua nguyên liệu kháng sinh dùng sản xuất thuốc thú y

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh visa
- Địa chỉ: 181/3 kp1 p.thạnh xuân q.12 tphcm
- Tel, Fax: ::0973338738: FaX 0837166456
- email: visapharmacy@gmail.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty ch&ugrave;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m c&aacute;c đối t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước để cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng s&agrave;n xuất thuốc th&uacute; y, thủy sản</p><p>y&ecirc;u cầu: nguồn nguy&ecirc;n liệu tốt, ổn định</p>
 

Top