mua ốc hương

  • Thread starter Hoang Minh Bảo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoang Minh Bảo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoang Minh Bảo
- Địa chỉ: Lang Sơn
- Tel, Fax: 01657088355 ::: FaX
- email: hoangminhbao_ls@yahoo.com
================================

<p><strong>C&aacute;c Bạn th&acirc;n mếm t&ocirc;i cần mua ốc Hương, n&ecirc;u bạn n&agrave;o c&oacute; nguồn v&agrave; c&oacute; thể cung c&acirc;p được xin th&ocirc;ng tin cho t&ocirc;i qua địa chỉ tr&ecirc;n.</strong></p><p><strong>V&agrave; xin cho biết cụ thể về Quy c&aacute;ch, phẩm chất, gi&aacute; cả.</strong></p><p><strong>Rấ vui l&ograve;ng được c&ugrave;ng hợp t&aacute;c. xin c&aacute;m ơn.</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ho&agrave;ng Minh Bảo</strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop