mua ot chỉ thiên

  • Thread starter trongot550
  • Ngày gửi
T

trongot550

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Trọng
- Địa chỉ: tân thạnh thanh bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0939109550
- email:
================================

<p>&nbsp;&nbsp; t&ocirc;i cần mua số lượng lớn &oacute;t chỉ thi&ecirc;n quy c&aacute;ch 2-5cm .Ai c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr Trọng 0939109550.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Gi&aacute; cả cạnh tranh thu mua đều đặng&quot;&nbsp;&nbsp;</p>
 

Đối tác


Top