Mua phân trâu,bò

ngocvinh74

Lữ khách
#1
Hiện nay t&ocirc;i đang cần mua một lượng ph&acirc;n tr&acirc;u, b&ograve; lớn( từ 10 đến 12 tấn một th&aacute;ng), ai c&oacute; điều kiện xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số ĐT 0982992857 hoặc gmail: <a href="mailto:nguyenvinh.nguyen59@gmail.com">nguyenvinh.nguyen59@gmail.com</a>. Gi&aacute; cả sau khi li&ecirc;n hệ c&oacute; thể thoả thuận, thời gian hợp&nbsp;đồng&nbsp;mua kh&ocirc;ng hạn chế.
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Huyền
- Địa chỉ: Diễn Thọ Diễn Châu Nghệ An
- Tel, Fax: 0982002857 ::: FaX
- email: nguyenvinh.nguyen59@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx