Mua que tre tròn

  • Thread starter phaÌ£m thiÌ£ bích thủy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phạm thị bích thủy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm thị bích thủy
- Địa chỉ: 83/17 lò chén chánh nghĩa thủ dầu một
- Tel, Fax: 0913617921
- email: ctyxuan@vnn.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" /></p>&nbsp;<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH Một Th&agrave;nh Vi&ecirc;n XU&Acirc;N đang c&acirc;̀n m&ocirc;̣t lượng hàng có kh&ocirc;́i lượng khoảng 20 t&acirc;́n tháng. &Ocirc;̉n định trong nhi&ecirc;̀u năm.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Qui cách: &nbsp; Que tre tròn.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kích thước:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4mm tròn * 42cm<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4mm tròn * 52cm<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4mm tròn * 62cm<br /></font><font face="Times New Roman">Hàng được lựa sạch. Láng đ&ecirc;̀u. Kh&ocirc;ng l&ocirc;ng. Kh&ocirc;ng chạy mắt me. Kh&ocirc;ng lép đ&acirc;̀u.<br /></font><font face="Times New Roman">Nghi&ecirc;̣m thu khi giao nh&acirc;̣n.<br /></font><font face="Times New Roman">Giao nh&acirc;̣n tại Bình Dương, Thủ D&acirc;̀u M&ocirc;̣t.<br /></font><font face="Times New Roman">Thanh toán linh hoạt.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Được bi&ecirc;́t Quí Cty có th&ecirc;̉ cung c&acirc;́p lượng hàng nói tr&ecirc;n, nay C&ocirc;ng ty TNHH Một Th&agrave;nh Vi&ecirc;n XU&Acirc;N <br /></font><font face="Times New Roman">đ&ecirc;̀ nghị Quí Cty <strong>gởi m&acirc;̃u và báo giá</strong> v&ecirc;̀ (càng sớm càng t&ocirc;́t):<br /></font><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH MTV XU&Acirc;N<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>Địa Chỉ:</strong> 83/17 khu phố 4, đường L&ograve; Ch&eacute;n, phường Ch&aacute;nh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh B&igrave;nh Dương.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">E-mail</font></strong><font face="Times New Roman">: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:ctyxuan@vnnn.vn"><font face="Arial">ctyxuan@vnnn.vn</font></a><br /><font face="Times New Roman"><strong>Điện thoại di động:</strong>&nbsp;&nbsp; 0939&nbsp;597&nbsp;495 <strong><em>( Chị Thủy - PGĐ KD )<br /></em></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0913617921 (<strong><em>Anh Hữu - Phòng kinh doanh</em></strong>)<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>ĐT: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>06503&nbsp;818 466&nbsp; &nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>FAX:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 06503&nbsp;818 477<br /></font><font face="Times New Roman">Th&acirc;n chào!<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top