Mua Sắn Lát và Cau khô

  • Thread starter Mr Huỳnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr Huỳnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Huỳnh
- Địa chỉ: 51 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Tel, Fax: 0974 366 386 ::: FaX :046 275 0017
- email: tvhuynh@namangrocer.com
================================

<p class="MsoNormal">Mua :</p> <p class="MsoNormal">Sắn l&aacute;t số lượng&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 10.000tấn /th&aacute;ng.</p> <p class="MsoNormal">Cau kh&ocirc; số lượng &nbsp;: 200tấn /th&aacute;ng.</p> <p class="MsoNormal">Địa chỉ li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;: 51 Trần Quang Diệu, Đống Đa, H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal">Số điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:0974 366 386 OR 0462 668 789 ( Mr Huỳnh )</p> <p class="MsoNormal">Mail&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : tvhuynh@namangrocer.com</p> <p class="MsoNormal">Skype&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : songque_20042002</p> <p class="MsoNormal">M&ocirc; tả&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : C&ocirc;ng ty Nấm v&agrave; Thực Phẩm sạch Nam An : Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp sản phẩm : &nbsp;Sắn L&aacute;t v&agrave; Cau kh&ocirc; số lượng lớn.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx