mua soc lửa đỏ

  • Thread starter huutien
  • Ngày gửi
H

huutien

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huutien
- Địa chỉ: 05nguyen thai binh p1. Tp Tân an
- Tel, Fax: 0919004061
- email: nguyenhuutien84@gmail.com
================================

minh muốn mua v&agrave;i cặp s&oacute;c lửa (đỏ) về nu&ocirc;i, ban n&agrave;o c&oacute; s&oacute;c rừng hay s&oacute;c con j li&ecirc;n hệ m&igrave;nh nh&eacute; đt: 0919004061<br />
 

Đối tácTop