mua sodium bicarbonate

  • Thread starter Văn Thị Hạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Văn Thị Hạnh

Guest
#1
Cung cấp Bicar (sodium bicarbonate, soda)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH TMDV BIOCHEM gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu h&agrave;ng đầu c&aacute;c nguy&ecirc;n phụ liệu cao cấp trong lĩnh vực Thủy sản.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu Bicar (sodium bicarbonat, soda lạnh...) h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để t&igrave;m được sản phẩm tốt nhất.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Sản phẩm tăng kiềm nhanh ch&oacute;ng, kịp thời, ổn định m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave;ng nhập nguy&ecirc;n kiện - Chất lượng đảm bảo - Gi&aacute; rất cạnh tranh!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIOCHEM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch,F14,Quận G&ograve; Vấp,TPHCM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: infobiochemmical@gmail.com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy Ích,F14,Quận Gò Vấp,TPHCM
- Tel, Fax: 08.22169449
- email: infobiochemmical@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận