Mùn Cưa Vò Lụa số lượng lớn

  • Thread starter minhphuong20888
  • Ngày gửi
M

minhphuong20888

Guest
#1
<div><br /></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Chúng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p vỏ lụa hạt điều v&agrave; dăm b&agrave;o s&ocirc;́ lượng lớn và &ocirc;̉n định:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">1 - Vỏ lụa hạt đi&ecirc;̀u:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Độ ẩm: 15%</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Tạp chất &lt;1%</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;i bao PP 20 &ndash; 40 kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">2 &ndash; Dăm b&agrave;o:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Độ ẩm 15%</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Tạp chất &lt;1%</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Độ bột: &lt;10%</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;i: &eacute;p khối trong bao jumbo.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">N&ecirc;́u quý khách hàng có nhu c&acirc;̀u xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣: 01222 98 15 98&nbsp;&nbsp;hoặc email: minhphuong_2088@yahoo.com.vn</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3.4pt; line-height: 15.6pt; background-color: white; vertical-align: top; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">R&acirc;́t h&acirc;n hạnh được hợp tác.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Phương
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Điện thoại: 01222981598 - Fax:
- email: daisukinahito005@gmail.com
 

Đối tácTop