muốn mua giống Nấm Linh Chi

  • Thread starter An Đăng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

An Đăng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: An Đăng
- Địa chỉ: 16 tổ 2-cự khối -Long Biên -Hà Nội
- Tel, Fax: 0986086806
- email: andangvnanet@gmail.com
================================

<p>hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua con gi&ocirc;ng Nấm Linh Chi</p><p>vay t&ocirc;i muốn mua giống đ&oacute; ở đ&acirc;u?</p><p>con gi&ocirc;ng c&oacute; đắt kh&ocirc;ng?&nbsp;</p><p>gi&aacute; mua theo phương ph&aacute;p g&igrave;?</p><p>để c&oacute; một trang trại giống N&aacute;m Linh Chi tốt t&ocirc;i cần bao nhi&ecirc;u vốn, t&ocirc;i l&agrave; người n&ocirc;ng th&ocirc;n vốn kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều. <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top