Nạc vai heo đông lạnh

#1
Thịt nạc vai là nguyên liệu chính trong quá trình chế biến xúc xích, giữ vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Thịt nạc vai heo 4D có tỷ lệ nạc chiếm 88-92%.
Vai trò của thịt heo trong sản xuất giúp.
- Cung cấp hàm lượng Protein và các giá trị dinh dưỡng khác.
- Là chất tạo hình, nghĩa là chất tạo ra bộ khung, hình dáng, trạng thái cùng với độ đặc.
- Có khả năng tạo nhũ tương.
- Có khả năng cố định được các chất mùi khác nhau qua tương tác Van der Walls, hoặc qua liên kết tĩnh điện và liên kết đồng hóa trị, góp phần không nhỏ trong việc tạo màu sắc và mùi thơm của xúc xích.
Một số hình ảnh về nạc vai 4D trong sản xuất xúc xích

[DOUBLEPOST=1461074174][/DOUBLEPOST]
Thịt nạc vai là nguyên liệu chính trong quá trình chế biến xúc xích, giữ vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Thịt nạc vai heo 4D có tỷ lệ nạc chiếm 88-92%.
Vai trò của thịt heo trong sản xuất giúp.
- Cung cấp hàm lượng Protein và các giá trị dinh dưỡng khác.
- Là chất tạo hình, nghĩa là chất tạo ra bộ khung, hình dáng, trạng thái cùng với độ đặc.
- Có khả năng tạo nhũ tương.
- Có khả năng cố định được các chất mùi khác nhau qua tương tác Van der Walls, hoặc qua liên kết tĩnh điện và liên kết đồng hóa trị, góp phần không nhỏ trong việc tạo màu sắc và mùi thơm của xúc xích.
Một số hình ảnh về nạc vai 4D trong sản xuất xúc xích