nam đinh bán thỏ giống và chim bồ câu

  • Thread starter nông dân nam định
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nông dân nam định

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nông dân nam định
- Địa chỉ: nam định
- Tel, Fax: ::: FaX 0988925609
- email: honghanh190289
================================

<div class="NewsContent" id="NewsContent" style="width: 705px; overflow: hidden"><h1 style="text-align: center"><br /><span style="color: #ff0000"><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/07/650490/201101180039_picture0064.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><br /><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/07/650490/201101180017_tho_con.jpg" border="0" /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trại giống thỏ ANH TĨNH chuy&ecirc;n cung cấp giống thỏ ngoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Newzealand - California&nbsp;- ph&aacute;p<br />&nbsp;<br />. <span style="color: #ff0000">Hiện tại ch&uacute;ng</span> t&ocirc;i đang nu&ocirc;i với quy m&ocirc; 180 thỏ c&aacute;i sinh sản <br /><br />. Mỗi th&aacute;ng xuất ra thị trường từ 1,2 đến 1,4 tấn thỏ thịt thương phẩm v&agrave; gần 700 con thỏ giống <br />qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ qua địa chỉ sau : <br />trại giống thỏ ANH TĨNH <br />đ/c : y&ecirc;n nh&acirc;n - &yacute; y&ecirc;n - nam định <br />dđ : 0988925609 hoặc 0350.3965057<br />email : </span><a href="mailto:honghanh190289@yahoo.com" target="_blank"><span style="color: #ff0000">honghanh190289@yahoo.com</span></a><br /><span style="color: #ff0000"><em>ch&uacute;c b&agrave; con</em> <em>chăn nu&ocirc;i</em> </span><em><span style="color: #ff0000">th&agrave;nh c&ocirc;ng ? <br /></span></em></h1></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top