nghề nuôi dông(kỳ nhông)

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dông khu lê
- Địa chỉ: hồng lâm ,hòa thắng,bắc bình,bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509 ::: FaX
- email: long2002lx@yahoo.com
================================

<p>&nbsp; t&ocirc;i kh&ocirc;ng n&oacute;i nhiều về con kỳ nh&ocirc;ng (d&ocirc;ng) ,chất c&aacute;c b&aacute;c cũng biết nhiều về n&oacute; rồi.vẩn đề l&agrave; ở chổ con giống ,nếu b&aacute;c n&agrave;o ham gi&aacute; rẻ th&igrave; đồng nghỉa với thất bại .bởi v&igrave; tr&ecirc;n thị trường kỳ nh&ocirc;ng hiện nay c&oacute; tới 3 loại giống nhưng chỉ c&oacute; 1 loại kỳ nh&ocirc;ng lửa l&agrave; nu&ocirc;i đạt trọng lượng (0.7kg-0.9kg)m&agrave; th&ocirc;i.2 loại c&ograve;n lại l&agrave; kỳ nh&ocirc;ng hương v&agrave; kỳ nh&ocirc;ng cỏ 2 loại n&agrave;y chỉ đạt trọng lương&nbsp; 1gam(lạn) chở lại m&agrave; th&ocirc;i .nếu c&aacute;c b&aacute;c wan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n hệ ;0973724509.gặp long&nbsp; th&igrave; c&aacute;c b&aacute;c y&ecirc;n t&acirc;m về con giống v&agrave; hổ chợ kỷ thuật nu&ocirc;i l&acirc;u d&agrave;i</p>
 

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
#2
Con dông và kỳ nhông là 2 loại khác nhau! Bác bán & chỉ cách nuôi mà còn lầm lẫn thì ai dám nhờ bác "hổ chợ kỷ thuật".