nghề nuôi kỳ nhông (dông cát)

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
<p>&nbsp;&nbsp; trại&nbsp; d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang sở hữu 3ha diện t&iacute;ch chuồng trại.</p><p>&nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cung cấp con giống chất lượng v&agrave; mang lại hiệu quả</p><p>&nbsp; kinh tế cao.ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng d&ocirc;ng thịt kh&aacute; nhiều </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; alo nha;0973724509</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại dông khu lê
- Địa chỉ: hòa thắng-bắc bình-bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email:
 

Đối tácTop