Nghêu giống

  • Thread starter Ngoan Hien
  • Ngày gửi
N

Ngoan Hien

Lữ khách
#1
<div id="yui_3_2_0_1_1335970544359204">Ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuyên cung cấp&nbsp;ngh&ecirc;u giống để nu&ocirc;i ngh&ecirc;u thương phẩm.</div><div id="yui_3_2_0_1_1335970544359201">Chất lượng con giống đảm bảo, nhiều chủng &nbsp;loại, giao h&agrave;ng trong cả nước, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</div><div id="yui_3_2_0_1_1335970544359199">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</div><div>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y liện hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</div><div id="yui_3_2_0_1_1335970544359194">Tr&acirc;n trọng cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch!</div><div>C&ocirc;ng Ty TNHH TH&Aacute;I B&Igrave;NH PH&Aacute;T</div><div>Địa chỉ: 133D Mai Văn Vĩnh, Phường T&acirc;n Kiểng, Quận 7, Tp Hồ Ch&iacute; Minh</div><div>Điện thoại: 0995014126</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0996173850</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mr.Phước</div><div>Email: <a href="mailto:thaibinhphatco@yahoo.com" rel="nofollow" target="_blank"><font color="#234786">thaibinhphatco@yahoo.com</font></a></div><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngoan Hiền
- Địa chỉ: Q7, Tp HCM
- Điện thoại: 0995014126 - Fax: 0996173850
- email: thaibinhphatco@yahoo.com
 

Last edited:

Đối tác


Top