Nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Phân tích kiểm định hạt giống tại TSCChúng ta đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thế giới. Chúng ta cũng biết rằng trong nền kinh tế hiện đại và toàn cầu hóa ngày nay, mỗi sản phẩm đều chứa đựng một hàm lượng trí tuệ nhất định, sản xuất không chỉ trong một DN, một quốc gia mà còn ở nhiều DN, nhiều quốc gia khác nhau.


Nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, tích cực tham gia vào quá trình tự do hóa thương mại khu vực và thế giới. DN Việt Nam hiện nay muốn phát triển không có con đường nào khác là phải xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao.


Cty CP Giống cây trồng Thái Bình (TSC) ý thức sâu sắc được điều đó và năm 2001 đã xây dựng chiến lược phát triển dựa trên cơ sở lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, trong đó phương châm hành động là “Trí tuệ - Công nghệ - Quan hệ”.  Sau đây là một số kết quả được thể hiện ở ba lĩnh vực trên.


Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited: