Ngỗng Giống

  • Thread starter Lê Văn Tuyến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Văn Tuyến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Tuyến
- Địa chỉ: tan an thanh ha hai duong
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 01274514763 .01252570063
- email:
================================

<p align="justify"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><h4><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay nh&agrave; t&ocirc;i đang c&oacute; ngỗng con 1 ng&agrave;y đến 15 ng&agrave;y tuổi .Ai c&oacute; nhu cầu mua l&agrave;m giống h&atilde;y li&ecirc;n lac với t&ocirc;i theo số điện thoại 01274514763 hoạc 01252570063.Ngo&agrave;i ra t&ocirc;i c&ograve;n mua v&agrave; b&aacute;n ngỗng bố mẹ.Gi&aacute; cả thỏa thuận.xin cảm ơn!</font></h4><h6>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Địa chỉ gia đ&igrave;nh:X&atilde; T&acirc;n An Huy&ecirc;n Thanh H&agrave; Tỉnh Hải Dương</font></h6>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top