Người nuôi dê ở Long Khánh, Xuân Lộc- Đồng Nai cẩn thận với thằng này

Hocnuoide

Lữ khách
#1
Tôi có ông anh trong nhóm chơi chung, qua người wen giới thiệu, có tới trại mua bán dê Ngọc Hải ( thằng chủ trại tên Hạnh) ở xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai, ngay bảng quảng cáo phân đạm Phú Mỹ, mua 4 con dê chửa. Khi mua có thỏa thuận là mua dê đẻ lần 2, dê không đẻ thì đổi bù. Chính thằng chủ trại tự tay thử dê để bán.
Ông anh mua về nuôi được 1 tháng thì 1 con dê đẻ 3 con. Nuôi tới 3,5 tháng thấy 3 con dê cái kia không có triệu chứng gì thì ông anh gọi cho nó, nó kêu để vào kiểm tra rồi đổi. Nhưng tới 5 tháng vẫn không thấy vào. Gọi lại thì nó nói để nó vào, 2 tuần sau vẫn không vào. Ông anh nhờ người wen đã giới thiệu (chơi thân với nó) gọi, nó mới tới kiểm tra dê rồi nó kêu đổi, nó kêu để nó chở dê về trước rồi chở dê đổi tới sau. Ông anh tin tưởng có người wen nên cho nó bắt dê về. Khi bắt dê có cân 3 con dê cái không đẻ được 118kg. Và còn hứa cho mượn dê đực phối giống cho con dê đã đẻ.
2 hôm sau thằng đó chở tới 2 con dê mẹ rất già, ốm, 4 con dê con (không thấy dê đực mượn). Ông anh mình cứ nghĩ nó chưa có đủ dê nên để cho nó cân dê rồi bỏ vào chuồng (trọng lượng của cả đàn gần tương đương 3 con dê cái không đẻ). Xong quay ra nói chuyện thì nó nói chỉ đền số ký tương đương với 3 con dê mẹ, cãi nhau, lúc thì nó nói lỡ dê đẻ rồi chết thì sao (có ai dê đẻ chết hết vậy không? Con dê kia đẻ 3 con ông anh đều nuôi thành công, chính nó còn khen dê đẹp), lúc thì nói dê đẻ xuống ký, ông anh mình cho vô bắt con dê đẻ kia cân mà xuống ký ông anh mình đền cho cả đàn luôn.
Đến giờ đã 2 tuần, giờ nó lại nói đền 3 con mẹ, 6 con con nhưng trọng lượng bằng 3 con dê cái không đẻ. Ông anh mình hỏi :nuôi 5-6 tháng không công ông đền bù tôi cái gì, phần dê con của tôi đâu, nó không trả lời.