NGUYEN LIEU SAN XUAT PHAN BON

  • Thread starter hoabachhop
  • Ngày gửi
H

hoabachhop

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGO TUYET HANH
- Địa chỉ: 94 HẬU GIANG
- Tel, Fax: 0903052933 ::: FaX
- email: hanh4h@yahoo.com
================================

<p>CONG TY CHUNG TOI CHUYEN KINH DOANH NGUYEN LIEU PHUC VU SAN XUAT CONG NONG NGHIEP. HIEN CHUNG TOI ĐANG CO CAC SAN PHAM:</p><p>- KCLO3 99,7%</p><p>- GA3 90%</p><p>- K2SO4 </p><p>- MAP 12-61</p><p>- MKP 52-34</p><p>UY TIN, CHAT LUONG, GIA CA HOP LY LA PHUONG CHAM KINH DOANH CUA CHUNG TOI. RAT HAN HANH CHAO ĐON QUY KHACH.</p><p>MOI THONG TIN CHI TIET VUI LONG LIEN HE : HANH 0903052933</p><p>&nbsp;</p>
 

Top