Nguyên liệu thô sản xuất thức ăn gia súc , hóa chất , sắt thép ....

  • Thread starter Bảo Hân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bảo Hân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bảo Hân
- Địa chỉ: 278 Đường Số 2 - P13 - Q6 - TPHCM
- Tel, Fax: 08.38170297 ::: FaX : 08.38170299
- email: thinhhungphu@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu th&ocirc; d&ugrave;ng sản xuất thức ăn gia s&uacute;c : B&atilde; n&agrave;nh , DDGS , c&aacute;m dừa , DCP , bắp hạt .....H&oacute;a chất , sắt th&eacute;p .......Với chất lượng lu&ocirc;n đảm bảo v&agrave; thanh to&aacute;n linh hoạt nhất sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng . H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất . Mọi Chi tiết xin li&ecirc;n hệ : Ms Thu Trang - 0972.199.889<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top