Nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi

  • Thread starter phumax
  • Ngày gửi
P

phumax

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Nguyen / 0909.834.835
- Địa chỉ: so 33 / Xa Tuong binh Hiep/ TXTDM/ BD
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: phuma.kinhdoanh@gmail.com
================================

<ol><li><h3 align="justify">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; doanh nghiệp chuy&ecirc;n tổ chức kinh doanh, cộng t&aacute;c, b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng cho c&aacute;c doanh nghiệp chuy&ecirc;n kinh doanh mua b&aacute;n h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, thức ăn chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm, thuỷ sản...<span style="white-space: pre"> </span>Xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn Qu&yacute; doanh nghiệp đ&atilde; hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian vừa qua.<br /><span style="white-space: pre" />Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng như:&nbsp;<span style="white-space: pre"> </span>B&atilde; đậu n&agrave;nh, đậu n&agrave;nh hạt, DDGS, bột xương thịt, b&atilde; dừa, b&atilde; cọ, b&atilde; cải đắng, canola, bắp hạt, khoai m&igrave; l&aacute;t, l&uacute;a m&igrave;, c&aacute;m m&igrave;, c&aacute;m gạo, tấm gạo... v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng phụ gia kh&aacute;c.<span style="white-space: pre"> </span>Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m, hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i hơn nứa từ Qu&yacute; doanh nghiệp.Phụ tr&aacute;ch trực tiếp: Mr Nguyen&nbsp; / 0909.834.835 hoac 0650.3887750</h3></li></ol>
 

Quảng cáo

Top