nguyen lieu thuoc thu y

  • Thread starter sunnyvet.jsc
  • Ngày gửi
S

sunnyvet.jsc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: sunnyvet.jsc
- Địa chỉ: lô 8-kcn cẩm thượng-tp Hải dương
- Tel, Fax: 03203680568 ::: FaX 03203680569 or 0977919719
- email: sunnyvet.jsc@gmail.com
================================

<p>Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua một số nguy&ecirc;n liệu thuốc th&uacute; y l&agrave; kh&aacute;ng sinh nguy&ecirc;n liệu v&agrave; c&aacute;c sản phẩm sx thuốc bổ trộn(vitamin)</p><p>đơn vị n&agrave;o c&oacute; xin li&ecirc;n hệ Chị phượng 0977919719</p><p>xin cảm ơn</p>
 

Top